• Users Online: 5153
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

REVIEW

Autophagy: a double-edged sword for neuronal survival after cerebral ischemia

Chen Wenqi, Sun Yinyi, Liu Kangyong, Sun Xiaojiang

Year : 2014| Volume: 9| Issue : 12 | Page no: 1210-1216

   This article has been cited by
 
1 Dose-Dependent Influences of Ethanol on Ischemic Stroke: Role of Inflammation
Guodong Xu,Chun Li,Anne L. Parsiola,Jiyu Li,Kimberly D. McCarter,Runhua Shi,William G. Mayhan,Hong Sun
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2019; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Autophagy: novel insights into therapeutic target of electroacupuncture against cerebral ischemia/ reperfusion injury
Ya-Guang Huang,Wei Tao,Song-Bai Yang,Jin-Feng Wang,Zhi-Gang Mei,Zhi-Tao Feng
Neural Regeneration Research. 2019; 14(6): 954
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Modulation of autophagy in human diseases strategies to foster strengths and circumvent weaknesses
Shouping Xu,Shiyao Sui,Xianyu Zhang,Boran Pang,Lin Wan,Da Pang
Medicinal Research Reviews. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Enhanced autophagic flux contributes to cardioprotection of remifentanil postconditioning after hypoxia/reoxygenation injury in H9c2 cardiomyocytes
Youmei Zuo,Jiqian Zhang,Xinqi Cheng,Jun Li,Zhilai Yang,Xuesheng Liu,Erwei Gu,Ye Zhang
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Transplantation of mesenchymal stem cells overexpressing interleukin-10 induces autophagy response and promotes neuroprotection in a rat model of TBI
Panchanan Maiti,Sarah Peruzzaro,Nivya Kolli,Melissa Andrews,Abeer Al-Gharaibeh,Julien Rossignol,Gary L. Dunbar
Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Proteostasis During Cerebral Ischemia
Audrey M. Thiebaut,Elodie Hedou,Stefan J. Marciniak,Denis Vivien,Benoit D. Roussel
Frontiers in Neuroscience. 2019; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Inhibition of Autophagy Attenuated Intestinal Injury After Intestinal I/R via mTOR Signaling
Baochuan Li,Xi Yao,Yanhua Luo,Lijun Niu,Lin Lin,Yunsheng Li
Journal of Surgical Research. 2019; 243: 363
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Neuroprotection by nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1 with involvement of autophagy in an aged rat model of transient cerebral ischemia and reperfusion
Peng Wang,Yijun Lu,Donghe Han,Pan Wang,Lili Ren,Jing Bi,Jia Liang
Brain Research. 2019; : 146391
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Inhibition of miR-497 improves functional outcome after ischemic stroke by enhancing neuronal autophagy in young and aged rats
Xudong Chen,Siyang Lin,Lei Gu,Xiaohong Zhu,Yinuo Zhang,Hongxia Zhang,Bei Shao,Qichuan Zhuge,Kunlin Jin
Neurochemistry International. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 The role of autophagy in the pathogenesis of exposure keratitis
Guoliang Wang,Yuhua Xue,Yanzi Wang,Fei Dong,Mei Shen,Rongrong Zong,Zuguo Liu,Cheng Li
Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Eventual analysis of global cerebral ischemia-reperfusion injury in rat brain: a paradigm of a shift in stress and its influence on cognitive functions
Sriram Ravindran,Gino A. Kurian
Cell Stress and Chaperones. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Neuronal autophagy aggravates microglial inflammatory injury by downregulating CX3CL1/fractalkine after ischemic stroke
Hong-Yun He,Lu Ren,Tao Guo,Yi-Hao Deng
Neural Regeneration Research. 2019; 14(2): 280
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Addressing the alterations in cerebral ischemia-reperfusion injury on the brain mitochondrial activity: A possible link to cognitive decline
Sriram Ravindran,Gino A. Kurian
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Influence of Low-Dose Alcohol Consumption on Post-Ischemic Inflammation: Role of Cystathionine ?-Lyase
Kimberly D. McCarter,Chun Li,Jiyu Li,Guodong Xu,Hong Sun
Alcohol. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Inhibition of Peroxynitrite-Induced Mitophagy Activation Attenuates Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury
Jinghan Feng,Xingmiao Chen,Binghe Guan,Caiming Li,Jinhua Qiu,Jiangang Shen
Molecular Neurobiology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Inhibition of MicroRNA-204 Conducts Neuroprotection Against Spinal Cord Ischemia
Lihui Yan,Enyi Shi,Xiaojing Jiang,Jiang Shi,Shilun Gao,Hongbo Liu
The Annals of Thoracic Surgery. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Sevoflurane reduces ischemic brain injury in rats with diet and streptozotocin-induced diabetes
Huapeng Zhang,Huayong Chen,Wei Wang,Baoze Zhang,Lingzhi Yu
Journal of Receptors and Signal Transduction. 2018; 38(5-6): 448
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Related Research and Recent Progress of Ischemic Penumbra
Yun-Cai Ran,Ming Zhu,Shu-Jian Li,Zan-Xia Zhang,Xiao Wang,Yong Zhang,Jing-Liang Cheng
World Neurosurgery. 2018; 116: 5
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 EGb761 improves the cognitive function of elderly db/db-/- diabetic mice by regulating the beclin-1 and NF-?B signaling pathways
Zhu-Fei Guan,Xiao-Ming Zhang,Ying-Hong Tao,Yu Zhang,Yan-Yan Huang,Gang Chen,Wei-Jun Tang,Gang Ji,Qi-Lin Guo,Ming Liu,Qian Zhang,Na-Na Wang,Zhong-Yu Yu,Zhong-Yu Hao-Yang,Guo-Feng Wu,Zhou-Ping Tang,Zun-Guo Du,Xi-Liang Shang,Ying-Chao Liu,Guang-Hai Mei,Jing-Chun Guo,Hou-Guang Zhou
Metabolic Brain Disease. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Sildenafil treatment of vascular dementia in aged rats
Poornima Venkat,Michael Chopp,Alex Zacharek,Chengcheng Cui,Julie Landschoot-Ward,Yu Qian,Zhili Chen,Jieli Chen
Neurochemistry International. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Bone marrow mesenchymal stem cell transplantation exerts neuroprotective effects following cerebral ischemia/reperfusion injury by inhibiting autophagy via the PI3K/Akt pathway
He He,Qing Zeng,Guozhi Huang,Yiqiu Lin,Hongxin Lin,Wei Liu,Pengcheng Lu
Brain Research. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Naringin Attenuates Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury Through Inhibiting Peroxynitrite-Mediated Mitophagy Activation
Jinghan Feng,Xingmiao Chen,Shengwen Lu,Wenting Li,Dan Yang,Weiwei Su,Xijun Wang,Jiangang Shen
Molecular Neurobiology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 TAK1 mediates excessive autophagy via p38 and ERK in cisplatin-induced acute kidney injury
Jun Zhou,Youling Fan,Jiying Zhong,Zhenxing Huang,Teng Huang,Sen Lin,Hongtao Chen
Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Its All about Timing: The Involvement of Kir4.1 Channel Regulation in Acute Ischemic Stroke Pathology
Meagan Milton,Patrice D. Smith
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2018; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 Autophagy protects auditory hair cells against neomycin-induced damage
Zuhong He,Lingna Guo,Yilai Shu,Qiaojun Fang,Han Zhou,Yongze Liu,Dingding Liu,Ling Lu,Xiaoli Zhang,Xiaoqiong Ding,Dong Liu,Mingliang Tang,Weijia Kong,Suhua Sha,Huawei Li,Xia Gao,Renjie Chai
Autophagy. 2017; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 Disrupted Ionic Homeostasis in Ischemic Stroke and New Therapeutic Targets
Hui-Jie Hu,Mingke Song
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
27 Positive effects of intermittent fasting in ischemic stroke
David Yang-Wei Fann,Gavin Yong Quan Ng,Luting Poh,Thiruma V. Arumugam
Experimental Gerontology. 2017; 89: 93
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
28 Reactive nitrogen species as therapeutic targets for autophagy: implication for ischemic stroke
Jinghan Feng,Xingmiao Chen,Jiangang Shen
Expert Opinion on Therapeutic Targets. 2017; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
29 Overactivated autophagy contributes to steroid-induced avascular necrosis of the femoral head
XuanAn Li,Yu-Sheng Li,Liang-Jun Li,Xi Xie,Ye Yang,Zheng-Han Deng,Chao Zeng,Guang-Hua Lei
Experimental and Therapeutic Medicine. 2017; 14(1): 367
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
30 Steroid and Xenobiotic Receptor Signalling in Apoptosis and Autophagy of the Nervous System
Agnieszka Wnuk,Malgorzata Kajta
International Journal of Molecular Sciences. 2017; 18(11): 2394
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
31 Effects of intermedin on autophagy in cerebral ischemia/reperfusion injury
Meng Wang,Jing Wang,Zhengang Liu,Xin Guo,Ning Wang,Nana Jia,Yanshu Zhang,Jie Yuan
Neuropeptides. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
32 Mild hypothermia protects hippocampal neurons against oxygen-glucose deprivation/reperfusion-induced injury by improving lysosomal function and autophagic flux
Tianen Zhou,Lian Liang,Yanran Liang,Tao Yu,Chaotao Zeng,Longyuan Jiang
Experimental Cell Research. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
33 Autophagy and its link to type II diabetes mellitus
Jai-Sing Yang,Chi-Cheng Lu,Sheng-Chu Kuo,Yuan-Man Hsu,Shih-Chang Tsai,Shih-Yin Chen,Yng-Tay Chen,Ying-Ju Lin,Yu-Chuen Huang,Chao-Jung Chen,Wei-De Lin,Wen-Lin Liao,Wei-Yong Lin,Yu-Huei Liu,Jinn-Chyuan Sheu,Fuu-Jen Tsai
BioMedicine. 2017; 7(2): 8
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
34 RNF146 Inhibits Excessive Autophagy by Modulating the Wnt--Catenin Pathway in Glutamate Excitotoxicity Injury
Yuefan Yang,Peng Luo,Haoxiang Xu,Shuhui Dai,Wei Rao,Cheng Peng,Wenke Ma,Jiu Wang,Hongyu Xu,Lei Zhang,Sai Zhang,Zhou Fei
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2017; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
35 Autophagy in hemorrhagic stroke: Mechanisms and clinical implications
Haiying Li,Jiang Wu,Haitao Shen,Xiyang Yao,Chenglin Liu,S. Pianta,J. Han,C.V. Borlongan,Gang Chen
Progress in Neurobiology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
36 G-CSF and cognitive dysfunction in elderly diabetic mice with cerebral small vessel disease: Preventive intervention effects and underlying mechanisms
Zhu-Fei Guan,Ying-Hong Tao,Xiao-Ming Zhang,Qi-Lin Guo,Ying-Chao Liu,Yu Zhang,Yan-Mei Wang,Gang ji,Guo-Feng Wu,Na-Na Wang,Hao Yang,Zhong-Yu Yu,Jing-Chun Guo,Hou-Guang Zhou
CNS Neuroscience & Therapeutics. 2017; 23(6): 462
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
37 Neuroprotective mechanisms and translational potential of therapeutic hypothermia in the treatment of ischemic stroke
JinHwan Lee,James Zhang,ShanPing Yu
Neural Regeneration Research. 2017; 12(3): 341
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
38 Could Caffeic Acid Phenethyl Ester Expand the Antitumor Effect of Tamoxifen in Breast Carcinoma?
Tarek K. Motawi,Samy A. Abdelazim,Hebatallah A. Darwish,Eman M. Elbaz,Samia A. Shouman
Nutrition and Cancer. 2016; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
39 Dynamic changes in neuronal autophagy and apoptosis in the ischemic penumbra following permanent ischemic stroke
Yi-hao Deng,Hong-yun He,Li-qiang Yang,Peng-yue Zhang
Neural Regeneration Research. 2016; 11(7): 1108
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
40 Hydrogen-rich saline mediates neuroprotection through the regulation of endoplasmic reticulum stress and autophagy under hypoxia-ischemia neonatal brain injury in mice
Xuemei Bai,Song Liu,Lin Yuan,Yunkai Xie,Tong Li,Lingxiao Wang,Xueer Wang,Tiantian Zhang,Shucun Qin,Guohau Song,Li Ge,Zhen Wang
Brain Research. 2016; 1646: 410
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
41 IGF-1-Involved Negative Feedback of NR2B NMDA Subunits Protects Cultured Hippocampal Neurons Against NMDA-Induced Excitotoxicity
Yun Li,Wei Sun,Song Han,Jianing Li,Shu Ding,Wei Wang,Yanling Yin
Molecular Neurobiology. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
42 Evidence for the recruitment of autophagic vesicles in human brain after stroke
Tony Frugier,Juliet M. Taylor,Catriona McLean,Nicole Bye,Philip M. Beart,Rodney J. Devenish,Peter J. Crack
Neurochemistry International. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
43 Electroacupuncture alleviates cerebral ischemia and reperfusion injury via modulation of the ERK1/2 signaling pathway
Xiao-lu Jin,Peng-fei Li,Chun-bing Zhang,Jin-ping Wu,Xi-lian Feng,Ying Zhang,Mei-hong Shen
Neural Regeneration Research. 2016; 11(7): 1090
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
44 cPKC?-Modulated Autophagy in Neurons Alleviates Ischemic Injury in Brain of Mice with Ischemic Stroke Through Akt-mTOR Pathway
Haiping Wei,Yun Li,Song Han,Shuiqiao Liu,Nan Zhang,Li Zhao,Shujuan Li,Junfa Li
Translational Stroke Research. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
45 Protective effects of ginsenoside Rg1 against hydrogen peroxide-induced injury in human neuroblastoma cells
Zhi-gao Sun,Li-ping Chen,Fa-wei Wang,Cheng-yong Xu,Miao Geng
Neural Regeneration Research. 2016; 11(7): 1159
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
46 Electroacupuncture Ameliorates Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury by Regulation of Autophagy and Apoptosis
Shi Shu,Chun-Ming Li,Yan-Li You,Xiao-Lu Qian,Shuang Zhou,Chang-quan Ling
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
47 Targeting molecules to medicine with mTOR, autophagy and neurodegenerative disorders
Kenneth Maiese
British Journal of Clinical Pharmacology. 2016; 82(5): 1245
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
48 Hyperhomocysteinemia causes ER stress and impaired autophagy that is reversed by Vitamin B supplementation
Madhulika Tripathi,Cheng Wu Zhang,Brijesh Kumar Singh,Rohit Anthony Sinha,Kyaw Thu Moe,Deidre Anne DeSilva,Paul Michael Yen
Cell Death and Disease. 2016; 7(12): e2513
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
49 Effects of propofol-induced autophagy against oxidative stress in human osteoblasts
Eun-Jung Kim,In-Seok Choi,Ji-Young Yoon,Bong-Soo Park,Ji-Uk Yoon,Cheul-Hong Kim
Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine. 2016; 16(1): 39
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
50 Bexarotene targets autophagy and is protective against thromboembolic stroke in aged mice with tauopathy
Mikko T. Huuskonen,Sanna Loppi,Hiramani Dhungana,Velta Keksa-Goldsteine,Sighild Lemarchant,Paula Korhonen,Sara Wojciechowski,Eveliina Pollari,Piia Valonen,Juho Koponen,Akihiko Takashima,Gary Landreth,Gundars Goldsteins,Tarja Malm,Jari Koistinaho,Katja M. Kanninen
Scientific Reports. 2016; 6: 33176
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
51 ER stress and impaired autophagy flux in neuronal degeneration and brain injury
Yan Yin,George Sun,Eric Li,Kirill Kiselyov,Dandan Sun
Ageing Research Reviews. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
52 Novel applications of trophic factors, Wnt and WISP for neuronal repair and regeneration in metabolic disease
Kenneth Maiese
Neural Regeneration Research. 2015; 10(4): 518
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
53 Autophagic activity in neuronal cell death
Robert W. Button,Shouqing Luo,David C. Rubinsztein
Neuroscience Bulletin. 2015; 31(4): 382
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
54 Therapeutic Targets for Cerebral Ischemia Based on the Signaling Pathways of the GluN2B C Terminus
Yongjun Sun,Linan Zhang,You Chen,Liying Zhan,Zibin Gao
Stroke. 2015; 46(8): 2347
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
55 The role of autophagy in the cytotoxicity induced by recombinant human arginase in laryngeal squamous cell carcinoma
Chen Lin,Ziyu Wang,Li Li,Yong He,Jiajun Fan,Zhongyu Liu,Shuwei Zhao,Dianwen Ju
Applied Microbiology and Biotechnology. 2015; 99(20): 8487
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
56 FoxO Proteins in the Nervous System
Kenneth Maiese
Analytical Cellular Pathology. 2015; 2015: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
57 Elevated expression of immunity-related GTPase family M in gastric cancer
Zongchang Song,Chunliang Guo,Lu Zhu,Pinying Shen,Haitao Wang,Changsheng Guo,Jiahong Tang
Tumor Biology. 2015; 36(7): 5591
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
58 MiR-207/352 regulate lysosomal-associated membrane proteins and enzymes following ischemic stroke
J. Tao,W. Liu,G. Shang,Y. Zheng,J. Huang,R. Lin,L. Chen
Neuroscience. 2015; 305: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
59 New Insights for Oxidative Stress and Diabetes Mellitus
Kenneth Maiese
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2015; 2015: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
60 Identification of autophagy signaling network that contributes to stroke in the ischemic rodent brain via gene expression
Kun Liang,Lei Zhu,Jinyun Tan,Weihao Shi,Qing He,Bo Yu
Neuroscience Bulletin. 2015; 31(4): 480
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
61 ROS and Autophagy: Interactions and Molecular Regulatory Mechanisms
Lulu Li,Jin Tan,Yuyang Miao,Ping Lei,Qiang Zhang
Cellular and Molecular Neurobiology. 2015; 35(5): 615
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
62 ROS activates JNK-mediated autophagy to counteract apoptosis in mouse mesenchymal stem cells in vitro
Guan-yu Liu,Xiao-xue Jiang,Xin Zhu,Wei-yang He,You-lin Kuang,Ke Ren,Yong Lin,Xin Gou
Acta Pharmacologica Sinica. 2015; 36(12): 1473
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
63 Autophagy is involved in recombinant Newcastle disease virus (rL-RVG)-induced cell death of stomach adenocarcinoma cells in vitro
Xu-Feng Bu,Mu-Bing Wang,Zhi-Jian Zhang,Ying-Hai Zhao,Mi Li,Yu-Lan Yan
International Journal of Oncology. 2015;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
64 Autophagy in cerebral ischemia and the effects of traditional Chinese medicine
Xiao-ping Huang,Huang Ding,Jin-dong Lu,Ying-hong Tang,Bing-xiang Deng,Chang-qing Deng
Journal of Integrative Medicine. 2015; 13(5): 289
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article