• Users Online: 1158
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ARTICLE

Lateral intracerebroventricular injection of Apelin-13 inhibits apoptosis after cerebral ischemia/reperfusion injury

Yan Xiao-ge, Cheng Bao-hua, Wang Xin, Ding Liang-cai, Liu Hai-qing, Chen Jing, Bai Bo

Year : 2015| Volume: 10| Issue : 5 | Page no: 766-771

   This article has been cited by
 
1 Apelin/APJ system: A novel promising target for neurodegenerative diseases
Huaiqing Luo,Li Han,Jin Xu
Journal of Cellular Physiology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 SIRT1 Mediates Apelin-13 in Ameliorating Chronic Normobaric Hypoxia-induced Anxiety-like Behavior by Suppressing NF-?B Pathway in Mice Hippocampus
Junming Fan,Hui Guang,Haizeng Zhang,Danyang Chen,Lu Ding,Xiaofang Fan,Feng Xue,Zhuohui Gan,Yongyu Wang,Sunzhong Mao,Lianggang Hu,Yongsheng Gong
Neuroscience. 2018; 381: 22
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Apelin-13 attenuates ER stress-mediated neuronal apoptosis by activating Ga i /Ga q -CK2 signaling in ischemic stroke
Fei Wu,Jian Qiu,Yang Fan,Qiuling Zhang,Baohua Cheng,Yili Wu,Bo Bai
Experimental Neurology. 2018; 302: 136
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Apelin/APJ system: A novel promising target for anti-aging intervention
Qionglin Zhou,Linxi Chen,Mingzhu Tang,Yu Guo,Lanfang Li
Clinica Chimica Acta. 2018; 487: 233
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Protective Effect of Neuropeptide Apelin-13 on 6-Hydroxydopamine-Induced Neurotoxicity in SH-SY5Y Dopaminergic Cells: Involvement of Its Antioxidant and Antiapoptotic Properties
Elham Pouresmaeili-Babaki,Saeed Esmaeili-Mahani,Mehdi Abbasnejad,Hadi Ravan
Rejuvenation Research. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 The effect of age, sex and strains on the performance and outcome in animal models of stroke
Hongxia Zhang,Siyang Lin,Xudong Chen,Lei Gu,Xiaohong Zhu,Yinuo Zhang,Kassandra Reyes,Brian Wang,Kunlin Jin
Neurochemistry International. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 High-throughput sequencing analysis of differentially expressed miRNAs and target genes in ischemia/reperfusion injury and apelin-13 neuroprotection
Chun-mei Wang,Xue-lu Yang,Ming-hui Liu,Bao-hua Cheng,Jing Chen,Bo Bai
Neural Regeneration Research. 2018; 13(2): 265
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The Role of Apelin in Cardiovascular Diseases, Obesity and Cancer
Marta B. Wysocka,Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz,Dorota Nowak
Frontiers in Physiology. 2018; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Amelioration of apelin-13 in chronic normobaric hypoxia-induced anxiety-like behavior is associated with an inhibition of NF-?B in the hippocampus
Junming Fan,Lu Ding,Dongmei Xia,Danyang Chen,Pu Jiang,Wenhua Ge,Ru Zhao,Jinbin Guo,Xiaofang Fan,Feng Xue,Yongyu Wang,Sunzhong Mao,Lianggang Hu,Yongsheng Gong
Brain Research Bulletin. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Temporal Expression of Apelin/Apelin Receptor in Ischemic Stroke and its Therapeutic Potential
Yili Wu,Xin Wang,Xuan Zhou,Baohua Cheng,Gongying Li,Bo Bai
Frontiers in Molecular Neuroscience. 2017; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Neuroprotection of bradykinin/bradykinin B2 receptor system in cerebral ischemia
Bingyuan Ji,Baohua Cheng,Yanyou Pan,Chunmei Wang,Jing Chen,Bo Bai
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2017; 94: 1057
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Nonhuman primate models of focal cerebral ischemia
Jingjing Fan,Yi Li,Xinyu Fu,Lijuan Li,Xiaoting Hao,Shasha Li
Neural Regeneration Research. 2017; 12(2): 321
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 3'-Daidzein sulfonate sodium improves mitochondrial functions after cerebral ischemia/reperfusion injury
Wa Yuan,Qin Chen,Jing Zeng,Hai Xiao,Zhi-hua Huang,Xiao Li,Qiong Lei
Neural Regeneration Research. 2017; 12(2): 235
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 A protease-activated receptor 1 antagonist protects against global cerebral ischemia/reperfusion injury after asphyxial cardiac arrest in rabbits
Jing-ning Yang,Jun Chen,Min Xiao
Neural Regeneration Research. 2017; 12(2): 242
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Novel pathogenesis: regulation of apoptosis by Apelin/APJ system
Jiaqi Liu,Meiqing Liu,Linxi Chen
Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2017; 49(6): 471
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Low Dose of Apelin-36 Attenuates ER Stress-Associated Apoptosis in Rats with Ischemic Stroke
Jian Qiu,Xin Wang,Fei Wu,Lei Wan,Baohua Cheng,Yili Wu,Bo Bai
Frontiers in Neurology. 2017; 8
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Chronic administration of [Pyr1] apelin-13 attenuates neuropathic pain after compression spinal cord injury in rats
Zahra Haji Mashhadi,Nahid Aboutaleb,Farinaz Nasirinezhad
Neuropeptides. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Notch signaling in cerebrovascular diseases (Review)
Zhiyou Cai,Bin Zhao,Yanqing Deng,Shouqin Shangguan,Faming Zhou,Wenqing Zhou,Xiaoli Li,Yanfeng Li,Guanghui Chen
Molecular Medicine Reports. 2016; 14(4): 2883
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Tanshinone IIA pretreatment attenuates ischemia/reperfusion-induced renal injury
Yan-Mei Xu,Guo-Hua Ding,Jie Huang,Yan Xiong
Experimental and Therapeutic Medicine. 2016; 12(4): 2741
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Apelin-13 as a novel target for intervention in secondary injury after traumatic brain injury
Hai-jun Bao,Hai-yang Qiu,Jin-xia Kuai,Cheng-jie Song,Shao-xian Wang,Chao-qun Wang,Hua-bin Peng,Wen-can Han,Yong-ping Wu
Neural Regeneration Research. 2016; 11(7): 1128
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article