• Users Online: 1113
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

RESEARCH ARTICLE

Necrostatin-1 protection of dopaminergic neurons

Wu Jing-ru, Wang Jie, Zhou Sheng-kui, Yang Long, Yin Jia-le, Cao Jun-ping, Cheng Yan-bo

Year : 2015| Volume: 10| Issue : 7 | Page no: 1120-1124

   This article has been cited by
 
1 Neuroprotective effect of anodal transcranial direct current stimulation on 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced neurotoxicity in mice through modulating mitochondrial dynamics
Sang-Bin Lee,Jinyoung Youn,Wooyoung Jang,Hyun Ok Yang
Neurochemistry International. 2019; 129: 104491
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A small molecule Nec-1 directly induces amyloid clearance in the brains of aged APP/PS1 mice
Seung-Hoon Yang,Jisu Shin,Naewoo Neo Shin,Ji-Hyun Hwang,Sung-Chul Hong,Keunwan Park,Jae Wook Lee,Sejin Lee,Seungyeop Baek,Kyeonghwan Kim,Illhwan Cho,YoungSoo Kim
Scientific Reports. 2019; 9(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Necrostatin-1 Ameliorates Peripheral Nerve Injury-Induced Neuropathic Pain by Inhibiting the RIP1/RIP3 Pathway
Ying-Xia Liang,Nan-Nan Wang,Zhi-Yu Zhang,Zhao-Dong Juan,Can Zhang
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2019; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Autophagy in glioma cells: an identity crisis with a clinical perspective
I.V. Ulasov,G. Lenz,M.S. Lesniak
Cancer Letters. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Anisomycin prevents OGD-induced necroptosis by regulating the E3 ligase CHIP
Mi-bo Tang,Yu-sheng Li,Shao-hua Li,Yuan Cheng,Shuo Zhang,Hai-yang Luo,Cheng-yuan Mao,Zheng-wei Hu,Jonathan C. Schisler,Chang-he Shi,Yu-ming Xu
Scientific Reports. 2018; 8(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Discovery of 7-Oxo-2,4,5,7-tetrahydro-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridine Derivatives as Potent, Orally Available, and Brain-Penetrating Receptor Interacting Protein 1 (RIP1) Kinase Inhibitors: Analysis of Structure–Kinetic Relationships
Masato Yoshikawa,Morihisa Saitoh,Taisuke Katoh,Tomohiro Seki,Simone V. Bigi,Yuji Shimizu,Tsuyoshi Ishii,Takuro Okai,Masako Kuno,Harumi Hattori,Etsuro Watanabe,Kumar S. Saikatendu,Hua Zou,Masanori Nakakariya,Takayuki Tatamiya,Yoshihisa Nakada,Takatoshi Yogo
Journal of Medicinal Chemistry. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Outside in: Unraveling the Role of Neuroinflammation in the Progression of Parkinsonæs Disease
Paulina Troncoso-Escudero,Alejandra Parra,Melissa Nassif,Rene L. Vidal
Frontiers in Neurology. 2018; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Crashing the computer: apoptosis vs. necroptosis in neuroinflammation
Bradlee L. Heckmann,Bart Tummers,Douglas R. Green
Cell Death & Differentiation. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Necroptosis: a regulated inflammatory mode of cell death
Yogesh K. Dhuriya,Divakar Sharma
Journal of Neuroinflammation. 2018; 15(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Necroptosis and RIPK1-mediated neuroinflammation in CNS diseases
Junying Yuan,Palak Amin,Dimitry Ofengeim
Nature Reviews Neuroscience. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Inhibition of HSP90a protects cultured neurons from oxygen-glucose deprivation induced necroptosis by decreasing RIP3 expression
Zhen Wang,Li-min Guo,Yong Wang,Hong-kang Zhou,Shu-chao Wang,Dan Chen,Ju-fang Huang,Kun Xiong
Journal of Cellular Physiology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 The Contribution of Necroptosis in Neurodegenerative Diseases
Lifei Shao,Shuping Yu,Wei Ji,Haizhen Li,Yilu Gao
Neurochemical Research. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Optineurin in amyotrophic lateral sclerosis: Multifunctional adaptor protein at the crossroads of different neuroprotective mechanisms
Andrea Markovinovic,Raffaello Cimbro,Tereza Ljutic,Jasna Kriz,Boris Rogelj,Ivana Munitic
Progress in Neurobiology. 2017; 154: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Ferroptosis and cell death mechanisms in Parkinsonæs disease
Stephanie J. Guiney,Paul A. Adlard,Ashley I. Bush,David I. Finkelstein,Scott Ayton
Neurochemistry International. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Necroptosis in neurodegenerative diseases: a potential therapeutic target
Shuo Zhang,Mi-bo Tang,Hai-yang Luo,Chang-he Shi,Yu-ming Xu
Cell Death and Disease. 2017; 8(6): e2905
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Mixed lineage kinase domain-like protein induces RGC-5 necroptosis following elevated hydrostatic pressure
Lvshuang Liao,Lei Shang,Na Li,Shuchao Wang,Mi Wang,Yanxia Huang,Dan Chen,Jufang Huang,Kun Xiong
Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2017; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Necroptosis in amyotrophic lateral sclerosis and other neurological disorders
Jessica R. Morrice,Cheryl Y. Gregory-Evans,Christopher A. Shaw
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease. 2017; 1863(2): 347
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 The effects and regulatory mechanism of RIP3 on RGC-5 necroptosis following elevated hydrostatic pressure
Lei Shang,Wei Ding,Na Li,Lvshuang Liao,Dan Chen,Jufang Huang,Kun Xiong
Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 ESCRT-0 dysfunction compromises autophagic degradation of protein aggregates and facilitates ER stress-mediated neurodegeneration via apoptotic and necroptotic pathways
Ryuji Oshima,Takafumi Hasegawa,Keiichi Tamai,Naoto Sugeno,Shun Yoshida,Junpei Kobayashi,Akio Kikuchi,Toru Baba,Akira Futatsugi,Ikuro Sato,Kennichi Satoh,Atsushi Takeda,Masashi Aoki,Nobuyuki Tanaka
Scientific Reports. 2016; 6: 24997
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Absence of autophagy promotes apoptosis by modulating the ROS-dependent RLR signaling pathway in classical swine fever virus-infected cells
Jingjing Pei,Jieru Deng,Zuodong Ye,Jiaying Wang,Hongchao Gou,Wenjun Liu,Mingqiu Zhao,Ming Liao,Lin Yi,Jinding Chen
Autophagy. 2016; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Inhibition of calpain on oxygen glucose deprivation-induced RGC-5 necroptosis
Shuang Chen,Jie Yan,Hai-xiao Deng,Ling-ling Long,Yong-jun Hu,Mi Wang,Lei Shang,Dan Chen,Ju-fang Huang,Kun Xiong
Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences]. 2016; 36(5): 639
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article